วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คำอาราธนาศีล ๕


การอาราธนาศีล
การอาราธนาศีล เป็นการกล่าวขอศีลแก่พระภิกษุ เพื่อตั้งจิตรักษาศีลของตนให้มีความบริสุทธิ์ งดเว้นจากการกระทำความชั่วทั้งปวง คำอาราธนาศีลและความหมายมีดังต่อไปนี้

คำอาราธนาศีล
มะยัง* ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณณะ สะหะ,ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ๕ ประการ พร้อมด้วยไตรสรณคมณ์ เพื่อประโยชน์แก่การรักษา

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณณะ สะหะ,ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ๕ ประการ พร้อมด้วยไตรสรณคมณ์ เพื่อประโยชน์แก่การรักษา แม้ครั้งที่สอง

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณณะ สะหะ,ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ๕ ประการ พร้อมด้วยไตรสรณคมณ์ เพื่อประโยชน์แก่การรักษา แม้ครั้งที่สาม

หมายเหตุ * ถ้ารับศีลคนเดียวให้เปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง เปลี่ยน ยาจามะ เป็น ยาจามิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น